Släkttavla

Jonas Tage Alarik, Kabinettskammarherre, generalmajor 1874-1966. Sonson till Göran af Klercker 1798-1843. Tage af Klercker hade 6 bröder:

  1. Envoyé Carl Fredrik 1869-1941
  2. Professor Rutger Kjell-Otto Göran  1871-1959
  3. Kammarherre Adolf Göran 1872-1958
  4. Kommendörkapten Henric Christian Fredrik 1876-1934
  5. Regissör Ernst Georg 1877-1951 (denna släkt lever i USA)
  6. Generallöjtnant Achates Ernst Wilhelm 1881-1955

Historia

Adl. ätten af Klercker framträdde i Malmö 1602, enligt traditionen ursprungligen en adlig skotsk släkt.
Äldste kände ätteman är borgaren i Malmö Reinhold Klerck (död 1628).

Hans sonsonsons sonson löjtnanten sedemera generalmajoren Adolf Klerck (1746-1818), adlades och adopterades 26/10 1787 på en äldre broders namn och nummer och introducerades 2/6 1788. Ättemedlemmar är bosatta i USA.

Den äldre ättegrenen adlades 14/12 1780, introducerad 11/5 1781, blev komendörsätt 16/11 1799, för att sedan bli friherrlig 29/6 1809 jämlikt 37 § 1809 års regeringsformen och introducerades i denna värdighet 7/8 1810 under nr 334. Denna gren immatrikulerades på Finlands Riddarhus 6/2 1818 under nr 72 bland adelsmän och nr 22 bland friherrar, i det senare fallet med samma inskränkning som i Sverige.

Den adliga grenen utdog 9/7 1848 och den friherrliga grenen 20/9 1868.

En yngre gren adlades genom kungl resolution 28/5 1801, introducerad 28/5 1803, men utgick 10/8 1812.
Originalsköldebrevet från 1780, liksom friherrebrevet i original förvaras i Riddarhuset. Originalsköldebrevet från 1787 är deponerat i Riddarhuset sedan 1930.

Huvudmannagrenen Echard af Klercker 1787-1869, major, utdog med Hans Stig Adolf af Klercker 1943-2010

Göran af Klercker 1798-1843, kapten,  är den enda kvarvarande grenen. Ny huvudman 2010 för familjen är Johan af Klercker född 1966

Utdrag ur Nordisk familjebok sid 437-439 / Utgiven 1858-1864
Adel. och Friherrl. ätterna af Klercker, N:ris 2432, A, och 334
Adel. ätten af Klercker, N:o 2132, B