Släktföreningen

af Klerckerska Släktföreningen bildades 27 nov 1907 av några familjemedlemmar som önskade bevara, förvalta och förnya familjens traditioner till kommande generationer.

Du kan ansöka om medlemsskap på denna sidan till höger och för att få vara med i af Klerckerska föreningen måste det finnas en relation till familjen af Klercker.

Ingen medlemsavgift om du är under 21 år. För övriga är avgiften 100:- kr/år som debiteras ut vart 3:dje år med 300:- via e-post.

År 2009 efter 40 år var det äntligen dags för ett ordinarie möte i den Klerckerska Släktföreningen. Under jubilanta former återstartades släktföreningen, ny styrelse utsägs samt 35 nya medlemmar invaldes. Tom af Klercker var mötesordförande.

Idag består Släktrådet, vilket är Släktföreningens styrelse, av 3 personer. Släktrådet väljs på de redan nämnda släktmötena som arrangeras var 6:te år. 

Släktrådet träffas normalt ca. 1-2 gånger per år utom det år då det är släktmöte eller då något större projekt skall genomföras, då det kan bli betydligt oftare. Bland de områden som släktrådet arbetat med under de senaste åren kan följande nämnas:

Ekonomin
Kassören sköter familjens portfölj och ser till att vi tillförs relevant avkastning varje år. Denna avkastning förvaltar Släktrådet på bästa sätt och diskuterar regelbundet hur medlen skall placeras och vad de skall gå till.

Stipendier o Bidrag
För närvarande finns inga stipendier eller bidrag som utges av Släktföreningen.
Det går att söka via Riddarhuset.

Släktforskning
Detta är ett stort och spännande arbete som kräver intresse, tid och kunskap. Här har vi en del kompetens i släkten. Se under rubriken länkar. Peter har 676 namn o Tom 434 namn i sina släktträd av vilka många sammanfaller med varandra.

Porträttarkiv
Ett ständigt pågående arbete, där vi hoppas på lite fler bidrag utifrån släktmedlemmarna. Porträttarkivet är kopplat till ovan nämnda släktträd och innehåller för närvarande ca 170 porträtt och bilder.

Födelsedagar
Att komma ihåg våra något äldre släktmedlemmar är en hederssak. Därför försöker vi uppvakta dem på födelsedagarna som är 75, 80, 85 etc.

Adresslistor (e-post)
Dessa uppdateras vart efter vi får kunskap om ändringar. Anmäl din e-postadress och ditt mobilnummer på den här sidan.

Släktmöten
Släktmöten kan vara svåra att genomföra. Man måste i god tid ha en plan för vad man vill göra och var, så att lokaler, rum etc. kan bokas. Senast lördagen den 22 augusti 2015 var vi 25 personer samlade i Stockholm. Golf, Släktmöte och middag som slutade långt in på småtimmarna.

Detta är en liten beskrivning av Släktrådets roll. Vill du vara med och hjälpa till hör vi mer än gärna ifrån Dig. Man kan reflektera över om det idag innebär något speciellt att heta af Klercker eller vara släkt med af Klercker. Och egentligen gör det kanske inte det. Men några saker kan dock framhållas. Dels att det är av största vikt att föra kunskapen om familjen och släkten vidare till yngre generationer, och dels att namnet är så välkänt att vi på något sätt förväntas att föregå med gott exempel.   

förtroenderådet

Stadgar o protokoll

medlemsansökan

  • Kan vara till närstående eller en familjeadress

ändringar, frågor eller synpunkter

  • Ny e-postadress
    Nytt mobilnummer
    Fråga
    Synpunkt